+387 61 519 008

info@feroprom.ba

Bišće polje b.b.

880000 Mostar, BiH

Zašto odabrati Feroprom?


KLIJENT JE UVIJEK NA PRVOM MJESTU

Dobro došli na službenu web stranicu firme "FEROPROM" d.o.o. Mostar. Od sada smo sa vama i na internetu i sve detaljnije informacije o našem radu ćete od sada moći pronaći na našoj službenoj stranici. Nadamo se da ćete biti zadovoljni kako izgledom tako i funkcionalnošću same stranice.


DRŽIMO SE DOGOVORENIH ROKOVA

Poslovni uspjesi Feroproma su vezani uz stalna ulaganja u kadrovski razvoj te organizacijska unapređenja. Koristimo najbolja iskustva svjetskih firmi, koje poslove prikupljanja i reciklaže metalnih sekundarnih sirovina rade već dugi niz godina.


STALNO POBOLJŠAVAMO NAŠU USLUGU

Naše dugogodišnje tržišno, organizacijsko i tehnološko iskustvo, te naš odnos prema zaštiti okoliša postavili smo kao zadani standard. Iskustvo stečeno proteklih godina rada, kombinirano s praksom, te suvremenim tendencijama i politikama očuvanja okoliša, afirmira koncept poslovne usmjerenosti Feroproma na klijenta.

Čime se bavi Feroprom?

Content Image Content Image

Firma FEROPROM d.o.o. Mostar je osnovana 18.07.2003. godine i bavi se otkupom i reciklažom željeza.

Reciklaža predstavlja izdvajanje materijala iz otpada i njegova ponovna upotreba. Sakupljanje otpada, izdvajanje, prerada i izrada novog proizvoda su tri osnovne karike u lancu reciklaže. Odvojenim sakupljanjem iskoristivih otpadnih tvari i njihovim iskorištavanjem, moguće je znatno smanjiti količinu otpada koji se mora odložiti. Na taj način bi se gradske deponije mogle koristiti mnogo duže nego što je planirano.
Željezo je posebna vrsta otpada jer spada u neobnovljivi prirodni resurs. Odvojenim prikupljanjem metalnog otpada štedi se i energija. Većinu metala je moguće preraditi.

Staro željezo je kvalitetna sirovina za proizvodnju čelika. Ponovo korišteni željezni otpad zamjenjuje potrebu za sirovinom u proizvodnji sirovog željeza u visokim pećima. Proizvedeni reciklirani čelik se koristi za izradu autokaroserija, čeličnih nosača ili dijelova motora. Od otpadnih limenki za osvježavajuće napitke mogu reciklažom nastati metalni dijelovi za automobile i sl.

Vršimo sljedeće usluge:

Usluge
Usluge
Usluge
Usluge
Usluge
Usluge